planontwikkeling

Ons bureau heeft veel ervaring met planontwikkeling, het proces van initiatief tot realisatie van een bouwplan. Het is een traject dat al te vaak zonder de architect begint. Financiën en procedures zijn in onze visie voorwaarden voor echte creativiteit. Wij bieden daarom meerwaarde aan ontwikkelaars en investeerders in het voortraject. Wij brengen de haalbaarheid van een plan in kaart: bestemmingsplannen, bezwaren, bouwverordeningen, bouwkosten, omgevingsvergunning etc. Bovendien zijn wij thuis in alle aspecten die leiden tot een goed ontwerp.

De hamvraag is: Wat wil deze plek worden?

5.jpg